ابلاغ دکتر انجم شعاع جهت ترویج یکشنبه های علوی

يكشنبه‌هاي علوي

ابلاغ دکتر انجم شعاع جهت ترویج یکشنبه های علوی
1399/11/18
آقای دکتر انجم شعاع درنامه ای تاکید فرمودند که جهت ترویج یکشنبه های علوی که اهتمام  ورزند.