سيزدهمین دوره-99

تذکرات :

- علاقمندان جهت ثبت نام می توانند از تاریخ 10 /4 / 99 لغایت 31/ 4/ 99 به مسئولین فرهنگی شرکت مراجعه نموده و مسئولین فرهنگی نیز اطلاعات داوطلبان را باید تا تاریخ فوق در سامانه سحاب به آدرس   «sahab.moe.gov.ir»  وارد نمایند .

ورود جهت تكميل فرم