انتصاب مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو

انتصاب مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو
1400/12/14
طی حکمی از طرف وزیر محترم نیرو حجت اسلام والمسلمین محمودرضا مهاجری به عنوان مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت منصوب گردید