قدردانی ازدبیران فرهنگی ودینی استانها

قدردانی ازدبیران فرهنگی ودینی استانها
1399/10/24
طی تقدیرنامه های ازدبیران فرهنگی ودینی استانهای خوزستان .اصفهان .چهارمحال بختیاری وخراسان رضوی جهت تلاشهای فراوان وکسب رتبه 98 درارزیابی قدردانی شد .
وازمدیران انسجام بخشی استانها خواسته شد که تقدیر شایسته وبایسته از دوستان بعمل بیاوردند درضمن تقدیرنامه ها نیز ارسال گردید.