قابل توجه دبیران محترم

قابل توجه دبیران محترم
1399/10/25

لطفا جهت اجرای دوره آموزش کارکنان با رویکرد تبیین آداب ، احکام و اسرار نماز (۲۸ ساعته) و
دوره آموزش تکمیلی نماز ویژه مدیران اهتمام لازم بعمل آورید .

ستاد اقامه نماز وزارت نیرو