حکم دبیرفرهنگی ودینی استان هرمزگان

حکم دبیرفرهنگی ودینی استان هرمزگان
1399/10/24
طی حکمی ازسوی حجت اللاسلام والمسلمین جناب آقای قرنفلی سرپرست محترم دفترفرهنگی ودینی حوزه ستادی  جناب آقای باسره به مدت یکسال به سمت دبیر فرهنگی ودینی استان هزمزگان منصوب شد
ضمن تبریک امیداست خداوند به توفیقات ایشان بیافزاید