نتایج پانزدهمین جشنواره مسابقات قرآنی استان تهران

نتایج پانزدهمین جشنواره مسابقات قرآنی استان تهران
1398/05/08
1.jpg

آموزه ها ی قرآن و نماز 

اموزه-ها-ی-قران-و-نماز.jpg

آموزه های نماز وقرآن .دختران 

اموزه-های-نماز-وقران-دختران.jpg

حفظ پسران مقطع اول


حفظ-پسران-مقطع-اول.jpg

حفظ دختران مقطع اول

حفظ-دختران-مقطع-اول.jpgحفظ دختران مقطع دوم

حفظ-دختران-مقطع-دوم.jpg

رشته مفاهیم پسران

رشته-مفاهیم-پسران.jpg

قرائت دختران مقطع اول

قرايت-دختران-مقطع-اول.jpgقرائت قرآن دختران مقطع دوم

قرايت-قران-دختران-مقطع-دوم.jpgقرائت و اذان پسران مقطع اول

قرايت-و-اذان-پسران-مقطع-اول.jpgقرائت و اذان پسران مقطع دوم

قرايت-و-اذان-پسران-مقطع-دوم.jpgمفاهیم . دختران 

مفاهیم-دختران.jpg