اسامی منتخبین مرحله استانی مسابقات قرآنی

اسامی منتخبین مرحله استانی مسابقات قرآنی
1395/07/12

ريز نمرات تحقيق موضوعي استان تهران
ريز-نمرات-تحقيق-موضوعي-استان-تهران.jpg
اسامی منتخبین مرحله استانی
اسامی-منتخبین-مرحله-استانی.jpg

نفرات برتر زبان آموزی


نفرات-برتر-زبان-اموزی-1.jpg
نفرات-برتر-زبان-اموزی-2.jpg

نفرات برتر مفاهیم


نفرات-برتر-مفاهیم-1.jpg

نفرات-برتر-مفاهیم-2.jpg
نفرات-برتر-مفاهیم-3.jpg

حفظ برادران


رشته-حغظ-برادران1.jpg

حفظ خواهران

حفظ-خواهران2.jpg

قرائت تحقیق برادران

قرايت-تحقيق-1.jpg

قرائت تحقیق خواهران

قرايت-تحقيق2.jpg

قرائت ترتیل برادران

قرايت-ترتيل-1.jpg

قرائت ترتیل خواهران

2قرايت-ترتيل-(1).jpg

قرائت تحقيق  دانشجو


قرايت-تحقيق-دانشجو.jpg